Legale bepalingen

Privacy

Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens

Tijdens een bezoek aan de site kunnen gegevens van niet-persoonlijke aard zoals het browsertype, het IP-adres, het platform en 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker.

Deze gegevens of de cookies worden niet gebruikt om het individueel surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Internet browsers zoals Internet Explorer, Safari, Chrome of Firefox laten toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Alle gegevens over surfgedrag kunnen door Tegelcentrum Vanhulle herleid worden tot anonieme statistieken of logboeken. Deze worden echter in geen geval geanalyseerd op individueel of persoonlijk vlak. De gegevens worden niet doorgegeven aan andere organisaties.

Registratie van de persoonlijke gegevens

Informatievraag:

Wenst een bezoeker van de website meer informatie te ontvangen over Tegelcentrum Vanhulle of over een specifiek product, dan worden volgende gegevens opgevraagd ten einde de geïnteresseerde te kunnen contacteren:

  • Naam en voornaam
  • E-mailadres
  • Vragen en opmerkingen

Daarnaast kan nog additionele informatie doorgegeven worden. Deze velden zijn echter niet verplicht in te vullen.

Verwerking van uw persoonlijke gegevens

Tegelcentrum Vanhulle verbindt zich ertoe de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer na te leven ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998. Deze wet kunt u online raadplegen op de site http://www.privacycommission.be/nl.

Doeleinden van de opslag van persoonlijke gegevens

Uw gegevens worden door Tegelcentrum Vanhulle alleen gebruikt om u op de hoogte te houden van onze activiteiten.

Inzage en correctie van uw gegevens

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kunt u uw gegevens opvragen en ze eventueel corrigeren. Uw gegevens opvragen doet u via de algemene contactgegevens van Tegelcentrum Vanhulle die u op deze website terugvindt.

Na controle van uw identiteit delen we u zo snel mogelijk de gegevens mee waarover we beschikken. Indien bepaalde gegevens gewijzigd dienen te worden, kunt u uw correcties steeds doorgeven.

Disclaimer

Het gebruik van deze website impliceert dat u onderstaande voorwaarden aanvaardt.

1. Toegang tot de website

Tegelcentrum Vanhulle doet al het mogelijk om de toegang tot deze website (via al haar domeinnamen) 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 te verzekeren, dit echter zonder enige garantie. Deze website kan tijdelijk niet bereikbaar zijn, met name wegens onderhoud, storingen of andere technische redenen.

2. Intellectuele rechten

Alle elementen van deze website worden beschermd door de auteursrechten van Tegelcentrum Vanhulle. Hiermee worden zowel de structuur, de teksten als de grafische uitwerking bedoeld.

3. Aansprakelijkheid

Tegelcentrum Vanhulle kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor onbereikbaarheid van deze website en de daaruit voortvloeiende gevolgen omwille van de redenen vermeld in punt 1.
De informatie, producten en diensten op deze website kunnen technische en inhoudelijke fouten bevatten. Tegelcentrum Vanhulle doet al het mogelijke om fouten te voorkomen, maar kan in geen geval de correctheid garanderen van de informatie die op de website getoond wordt.  Tegelcentrum Vanhulle is niet verantwoordelijk voor enige tijdelijke of permanente schade veroorzaakt aan de gegevens of het informaticamaterieel van de gebruiker tijdens de toegang tot de website.
Tegelcentrum Vanhulle is ook niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via deze website. Tegelcentrum Vanhulle kan niet aansprakelijk gesteld worden voor inbraak door derden in haar informaticasystemen en de plundering van gegevens die daaruit zou kunnen voortvloeien.

4. Hyperlinks

Tegelcentrum Vanhulle is niet verantwoordelijk voor de inhoud van webpagina's waarnaar verwezen wordt en die buiten de hierboven vermelde domeinen vallen. De inhoud van deze website valt onder de verantwoordelijkheid van de eigenaars van deze webruimtes.

5. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de website zullen exclusief onderworpen zijn aan het Belgisch recht waarbij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, de rechtbank van koophandel te Gent, en het vredegerecht van Gent uitsluitend bevoegd zijn. Indien U niet akkoord kan gaan met de inhoud van deze algemene voorwaarden is het enige verhaalsmiddel de Website niet verder te gebruiken.

Contact

Tegelcentrum Vanhulle is steeds bereikbaar via volgende contactgegevens:
Tegelcentrum Vanhulle
Karreweg 54
Zulte 9870
T 09 242 91 70
F 09 388 99 10
Ondernemingsnummer: BE 0472.667.736